Hoppa TillInnehåll.

纽约Bensinpump我krävandehamnmiljö

DETÄRNSTRÅLANDE戴斗士男士Samtidigt Bitande Iskall Vintermorgon。Vi Befinner OSSPåCåhändelserik平台,NärmareBestämtSkarvikshamnenIGöteborg,FörattAttaTillvårnyligenleverade bensinpump。detÄren viktig安装。OM Inte Pumpen FungegerFårHamnenSnart Bekymmer Med Att Hantera所有Bensin Som MurakfartygFrånVärlden。

Del Av StortNät

Projektledare Nicklas OhlldinFrånGöteborgsHamnMöterUpp。efter sedvanligkontrollföratfåpassera在och vistaspåhamnområdettar vi bilen ett par hundra meter fourat komma to planen。områdetÄrfullt avRörledningari olika尺寸som flyttarbränsleto the ochfrånolika platser我哈曼。在FrånBåtarna,UT ViaLedningsnätetoch UPP I LagringTankarna EllerTvärtom。

“SjälvaPumpoperationen溜冰鞋Antingen通过泵På终端Eller Pump OmbordPåBåtBåtEllerGageBåOm Man Lastar Goorear Bensin”,Berättarnicklas。“DetRörSigOmFlödenPå1200米3./H。eftersom flera kunder nyttjar sammarörlledingmåstemantömmaden efter avslutad ourfoperation。DärefterAnvändervi den nya pumpenfrånarma爱游戏手游中心网页tecförattömmaLågpunkterna通过EttKlenareParallelltRörsystem。“

IGenomsnittÄrupenogången Halvtimme每TillfälleochTömmeri Storlekordningen 60到80 Kubikmeter Bensin UrLedningsnätet。

AnpassadFörmiljön.

Den Nya Pumpen KommerFrånFlowserveSihi。Detärensjälvsugandecentrifugalpump som我detHärPropetärHorisontelltMonteradPångjuten普拉塔。den tidigare pumpen varocksåfrånflowserve sihi och oadetjänathamnenbådelängeochväl。

“DetHärärnutmärktuppfördudahmnmiljiljiljön”,Sägerola约翰逊,Marknads-&ProduktansvarigförumparPåAmataTec。爱游戏手游中心网页“DenHanterarBåde煤矿栎奥恩vätskorochÄrdessutomex-klassad。Ingen Rish Att Den Ska Skapa Gnistor Eller OrsakaAntändningAvNågot渣。“

Smidig Inkpling.

Den Nya Pumpen MedTillhörandeRörlledningarOch Andra Komponenter Byggdes Som Ett Parallellt系统直到Det Befintliga。Närallt var klartsåtängdesden gamlaanläggningenned samtidigt som den nyaÖppnades。

“Det Har Varit ZHA FRA ProcessHelaVägenMedArm爱游戏手游中心网页atec”,Konstaterar Nicklas。“Detäralltidlångleveranstidföruppar,knappt eetthalvår,precis somförvissavistilerförpristielltbruk。男人allt gick bra och vi fick直到och med pumpennågotföreföreulovadtid。“

PumpenÄri drift Och Allt FungerarVäl。Det Finns en储渣attgåoch eftersom alla bensinpumparärav samma typsåundlättardetlagerhållningenenav reservedelar。

VårtBesökÄRÖVEROCHVITACKARNINKLASFÖRENHÄRGången。DetärFortfarandeIskallt Ute,MeninombordsVärmeret attatchenÄr直到belåtenhet。

Inga Gnistor。PumpenFrånFlowserveSihiÄR前Klassad - 欧特克拉夫弗鲁堡哈姆恩

Gjuten平台。Nu VarPlatsenFörutbestämd,Men Visst Ser Det UT Som Att JanneSäger“HärSkaPumenLigga” - Precis Som Gustav II Adolf Pekade UT ValStadenGöteborg鞋子Ligga。

Pumpteknik.

DetärMångaFaktorer在NärManSkaVälja泵的Som Spelar。vigörskillnad tentänkahelavägen。

läsmerom konceptet

Jan Klaamas.

Försäljningschef,Industri

031-89 01 45.
Jan.klaamas@爱游戏手游中心网页armatec.se.SE.