Hoppa直到innehall

德拉värme gör真主安拉直到vinnare

Delningsekonomin växer i samhället。Du kanske redan har hyrt ut din bostad通过Airbnb在bilpool挖到för在kunna storhandla på helgerna。Men kan man dela på något så komplicerat som två fjärrvärmenät?Vattenfall i Vänersborg och Trollhättan Energi visar att det är möjligt。Näten är hydraulic oberoende, men förbundna via värmeväxlare。Att dela på värmen ökar nyttjandemen av spillvärme minskar behovet av paneldning。

NäraMamarbete.

Vargön合金ÄRZH AVEUPERSTÖRSTAILLVERKAREAVFerroLegeringarFörStålindustrin。轿车1984年拉维特·瓦尔戈·瓦尔戈·阿尔戈合金ETT Samarbetsavtal OM AttSpillvärmeFrånProduktioNenPåvargön合金SkaAnvändasIVAttenfallsFjärrvärmenät。UtmaningenÄRTATMängdenSpillvärmeStyrsAvOrderingångenPåvargön合金。NärPropuktionenHargåttFörFulttHarmängdenSpillvärmeIblandÖverstigitVärmebehovetFörnätet。värdefullvärmehardåhamnatigötaÄLV。

Någonmilfrånvänerborg李宾Trollhättan。轿车BörjanV1990-Talet Har Vattenfall OchTrollhättanEnergiHafterPåterPåTaTknytaIhop新浪RespektiveFjärrvärmenätivänersborgochtrollhättan。det projektetärnu我hamn。坦克ÄRatt vattenfall precis som tidigare drarfördelavspillvärmenfrånvargön合金,男士attrollhättannergiocksåteldelavvärmen。OmväntKanTrollhättanEnergiFörseVattenfallsFjärrrvärmenätMedEnergiOMProduktionenPårgön合金Gårned。

Genom Att Koppla IhopFjärrvärmenätenäkarnyttjandegradenAvSpillvärmenFrånVargön合金。DetgöratrthättanEnergiInteBehöverEldalika mycket flis och olja(Mängdenflisförmenätetförvärrvärmenätetförväntasminska med 20 procest)。Samtidigt拖鞋Vattenfall IVänerborgTaTa Ti Till到Oljeeldning DirektNärProduktioNenPåvergön合金Gårned。De Kan IStälletTa在VärmeProduceradAVBiobränsleFrånTrollhättanEnergi。

对于vaxlare

赫尔·曼福斯特·普普拉·彼得戈·沃尔特·弗吉瓦特·普齐尔?DetLåterenkelt男士Krävereftertanke。VattenfallKör120°C / 16 Bar OchTrollhättan110°C / 16 bar。DetGöratnätenMåsteVaraLydraulisktÅskilda。EnerginÖverförsMellannätenMedREVärmeväxlareOMTotalt 30 MW。smakapåsiffran。vanlig bil ger cirka 100 kw。DetHärär300gångersåmycket。

“奥里卡温泉Och Tryck iFjärrvärmenätenGöratstratkrävsvärmeväxlare”,Sägerfredriknilsson,Ingenjörpåepro EnergiprojektiVästraFrölunda。“Vid en VissMemperturnivåFinns德国德国威尔士风险ATTVattenÖvergår至Ångaochdågäller和雷德勒·康德勒·科隆Därförbyternätenvärme男士Inte Vatten。“

Energibehovet StyrHurmångaVärmeväxlareSomSkaSättas.DenförstaVäxlanÄRPÅPå6MWOch SedanGåretat stega Upp Med 12 MW加12 MW VID Behov。Det Finnsocksåzh泵站itrollhättanoch en Ackumulatortank ute VidVargön合金Föratkunna styraflödetoch lagraspillvärmen。AckumulatorGanken Bidrar Ytterligare Till Ten Teat Minska Behovet AvOljeeldningFöratsdrivaVattenfallsFjärrvärmenätivänerborg。

rejälsatsning

den totala projektkostnaden liggerpåcrka115 miljoner克朗ochanläggningentas i driftsenhösten2017. armatec har le爱游戏手游中心网页venteratvärmeväxlare,regler-och Kulventiler Samt Pumpar I en Omfattning SomGöratorat leatransen landar leveransen landarimångmiljonklassen。

Det kräver新浪制作人att sköta en sådan här anläggning, säger Frank Bengtsson på Rör & energitknik i Vänersborg "男人först ska de på plats och då måste leveranserna komma i tid。阿玛特克医院gör号。爱游戏手游中心网页Att det uppstår någon försening är ofrånkomligt i ett så här pass stort project, men då har deras försäljningschef Jan Klaamas ryckt in blixtsnabbt. "

Tva samhallen。Tva fjarrvarmenat。该产品为spillvärme från工业级产品。Att dela på värmen över kommungränserna gör真主安拉直到vinnare。Energibolagen, Vargön合金,miljön och inte minst真主安拉företag och invånare i kommunerna。Delad glädje är dubbel glädje, som det brukar heta。

Någraav de leverade produkterna

库文提尔,3590,3591

Avstängningsventil för varm hetvattensystem samt tryckluft och gaser。Helsvetsad rorkonstruktion……

välj.

Elektriskt manöverdon AT 3900 (45-150 Nm)

Utgangen produkt。Elektriskt manöverdon för on/off eller定位av kulventiler, vridspjäll…

välj.

库尔文提尔在3600,3601,3602

avstängningsventilförvärme-,kyl-,luft-och gassystem。KanÄvenAnvändasPåVakuumochlätttareOljor ...

välj.

Jan Klaamas

Försäljningschef,Industri

031-89 01 45.
Jan.klaamas@爱游戏手游中心网页armatec.se.SE.

通风机和自动化

ZhaAnläggningSkaGåAtt斯特拉Tillförlitligt,DAG UT OCH DAG。VI Erbjuder Moderna OchHållbara安装师。

Läs mer om konceptet

värmeväxling&ackumulling.

Det Blir Allt Viktigare AttHushållaMedigheriighteter。vi utvecklar systemförvärmeoch varmvattensomärhållbaraoch som Allt oftare Kombinerar FleraEnergikällor。

Läs mer om Värmeväxling